Colaborare și cooperare pentru echitatea în educație

             ”Colaborare și cooperare pentru echitatea în educație - Primul seminar de testare a metodologiei de lucru în echipa multidisciplinară” a fost organizat în cadrul proiectului ”Parteneriate active pentru incluziunea școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale” luni, 7 decembrie 2015, ora 9.30, la Facultatea de Psihologie și Științele Educației . Proiectul este implementat de către Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor, în calitate de solicitant, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic București și Asociația RENINCO România. Au participat profesioniști din domeniul educației și incluziunii sociale: profesori doctoranzi, consilieri școlari, profesori de sprijin, reprezentanți ai autorităților publice cu rol în domeniul educației. 

              A fost prezentată metodologia privind combaterea discriminării și excluziunii școlare a copilului și tânărului cu CES, prin colaborare și intervenție multidisciplinară precum şi inițiativa Școlii Doctorale din FPSE și a Departamentului de Științele Educației în colaborare cu Asociația RENINCO România de a înfiinţa Centrul de Cercetare și Promovare a Echității în Educație. Centrul este o unitate de cercetare fără personalitate juridică, aflată în subordinea Școlii Doctorale a Facultății de Psihologie și Științele Educației, din cadrul Universității din București  având  scopul de a încuraja și promova cercetările românești în domeniul echității educației, realizarea unor punți între cercetare și practica educațională precum şi încurajarea profesioniştilor din educație în a dezvolta competențe de cercetare.


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.