Romanian English French German Italian Spanish
Prev Next
Adunarea Generală a Asociației RENINCO ROMANIA - 2017

                Adunarea Generala a Asociației RENINCO ROMANIA - Rețeaua Națională de Informare și Cooperare pentru integrarea în comunitate a copiilor și tinerilor cu cerințe educative speciale s-a desfășurat în data...

Intalnirea universitatilor si cercetarea

         Intalnirea universitatilor si cercetarea       Pe data de 17 noiembrie 2014, la RENINCO – sediul din incinta Scolii gimnaziale Sfintii Voievozi - a avut loc o prima intalnire a...

Practici incluzive in gradinite

  Practici incluzive in gradinite click aici. In perioada 2-4 noiembrie a.c., la Sinaia, in cadrul proiectului Promovarea educației incluzive pentru copii cu dizabilități și CES în România, cu focalizare pe învățământul...

Curs de muzicoterapie organizat pe 27 iunie 2014 de catre Asociatia RENINCO in parteneriat cu World Vision Romania pentru specialistii si parintii din cadrul Centrului de Zi  pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati  din sectorul 5

Cursul de muzicoterapie organizat pe 27 iunie 2014 de catre Asociatia RENINCO in parteneriat cu World Vision Romania pentru specialistii si parintii din cadrul Centrului de Zi  pentru Recuperarea Copiilor...

Fb

SIMPOZIONUL NAȚIONAL „INDIVIDUALIZARE ȘI PERSONALIZARE ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV AL ELEVILOR AFLAȚI ÎN DIFICULTATE” – EDIŢIA a V a – PLOIEŞTI – 7 Iunie 2019

În 7 iunie 2019, la CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1 MUNICIPIUL PLOIEŞTI, PRAHOVA, s-a derulat a cincea ediție a SIMPOZIONULUI NAȚIONAL „INDIVIDUALIZARE ȘI PERSONALIZARE ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV AL ELEVILOR AFLAȚI ÎN DIFICULTATE”.

Asociaţia RENINCO România a fost pentru a treia oară partener în cadrul acestui simpozion naţional, facilitând participarea experţilor din grupul GREI – Grupul Român de Educaţie Incluzivă, a membrilor asociaţiei şi a cercetătorilor din cadrul Centrului de Cercetare şi Promovare a Echităţii  în Educaţie - CCPEE de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Bucureşti.

 

În cadrul simpozionului d-na prof. univ. dr Ecaterina Vrăsmaş, preşedintele Asociaţiei RENINCO România a punctat importanţa asigurării echității în educaţia copiilor, a interiorizării valorilor şi principiilor incluzive de către comunitate. Tema echităţii în educaţie a fost completată cu intervenţii punctuale de către cadrele didactice universitare: d-nul prof. univ. dr. Virgil Frunză – Universitatea Ovidiu din Constanța; prof. univ. dr. Alois Gherguţ – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași; prof. univ. dr. Emil Stan şi conf. univ. dr. Alina Mărgăriţoiu - Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti; lector univ. dr. Beatrice Almășan, as. univ. dr. Anișoara Dumitrache, as. univ. dr. Loredana Tudorache - Universitatea București.

Prezentările, dezbaterile și workshop-urile din cadrul Simpozionului au reliefat necesitatea armonizării eforturilor echipelor de profesionişti de la toate nivelurile de învăţământ pentru asumarea valorilor şi principiilor educaţiei incluzive în vederea promovării  echităţii în educaţie pentru toţi copiii, tinerii dar şi pentru adulți, în procesul de formare şi inserție profesională.

Asociaţia RENINCO România în calitate de partener al acestui simpozion a contribuit la  desfăşurarea unui eveniment valoros de învăţare şi schimb de practici bune, alături de cadre didactice din învățământul special și din învățământul de masă, specialiști din asociații și instituții care pledează și sprijină echitatea în educație, părinți.

Ploiesti 3Ploiesti 1 N

Reţeaua naţională de Informare şi Comunicare pentru Integrarea Copiilor şi Tinerilor cu +++ Cerinţe Educative Speciale în Comunitate +++ Sediu juridic: str. Dumbrava Nouă, nr. 17, sector 5, Bucureşti. +++ Sediu social: str. Atelierului, nr. 25 , sector 1 , Bucuresti, +++ BCR – Sucursala Griviţa, sector 1, Bucureşti, cod fiscal : 10791077 +++ Inscrisă la Registrul special al instanţei – judecătoria sector 5 – +++ cu nr.7/10.02.2004 – Partea I A – Secţiunea I +++ Cont IBAN: RO21RNCB0086004678330001/RON +++ RO53RNCB0086004678330007/EURO +++ Codul SWIFT: RNCBROBUXXX +++ Tel/ fax: 021/ 3129605 sau Email: arr@reninco.ro si crr@reninco.ro +++