Romanian English French German Italian Spanish
Prev Next
Adunarea Generală a Asociației RENINCO ROMANIA - 2017

                Adunarea Generala a Asociației RENINCO ROMANIA - Rețeaua Națională de Informare și Cooperare pentru integrarea în comunitate a copiilor și tinerilor cu cerințe educative speciale s-a desfășurat în data...

Intalnirea universitatilor si cercetarea

         Intalnirea universitatilor si cercetarea       Pe data de 17 noiembrie 2014, la RENINCO – sediul din incinta Scolii gimnaziale Sfintii Voievozi - a avut loc o prima intalnire a...

Practici incluzive in gradinite

  Practici incluzive in gradinite click aici. In perioada 2-4 noiembrie a.c., la Sinaia, in cadrul proiectului Promovarea educației incluzive pentru copii cu dizabilități și CES în România, cu focalizare pe învățământul...

Curs de muzicoterapie organizat pe 27 iunie 2014 de catre Asociatia RENINCO in parteneriat cu World Vision Romania pentru specialistii si parintii din cadrul Centrului de Zi  pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati  din sectorul 5

Cursul de muzicoterapie organizat pe 27 iunie 2014 de catre Asociatia RENINCO in parteneriat cu World Vision Romania pentru specialistii si parintii din cadrul Centrului de Zi  pentru Recuperarea Copiilor...

Fb

12 iunie 2021: Conferința “Incluziune și echitate. Realitate sau deziderat? Rezultatele cercetării privind situația copiilor cu dizabilități și / sau CES”

 

       Centrul de Cercetare și Promovare a Echității în Educație (CCPEE), o inițiativă a Școlii Doctorale din FPSEși a Departamentului de Științele Educației din cadrul Universității din București (U.B.), în colaborare cu Asociația RENINCO Romania, își dedică constant eforturile sprijinirii și promovării echității în educație.

 

În acest context, în 12 iunie 2021, s-a derulat Conferința “Incluziune și echitate. Realitate sau deziderat? Rezultatele cercetării privind situația copiilor cu dizabilități și / sau CES”, o întâlnire-eveniment, în care cei xxx profesioniști în educație, care și-au asumat un rol important în procesul de incluziune, și-au împărtășit, online, cu intensitate realități, fapte, idei constructive care au deschis drumuri noi pentru mai departe.

 

         Evenimentul a beneficiat de valoroasa expertiză și de prezența unor specialiști de marcă în domeniu, respectiv membrii fondatori ai centrului: Prof. univ.dr. Ecaterina Vrasmas - Președinte CCPEE și Prof. univ.dr. Emil Păun, precum și promotorul mișcării de integrare și incluziune a copiilor cu CES în școala de masă, Prof.univ.dr. Traian Vrăsmaș.

 

Participanți din întreaga țară: cadre didactice din învățământul preuniversitar, dar și din învățământul universitar, directori de unități școlare, specialiști in domeniul educațional și a cerințelor educaționale speciale au creionat împreună nevoi curente pentru echitate și incluziune, au discutat despre incluziunea socială, despre vizibilitatea și locul acesteia în sistemul de valori pe care ar trebui să le promovăm în societate, în sistemul educațional și în practicile uzuale ale comunității școlare.

 

Au fost reiterate preocupările pentru o echitate reală și pentru o schimbare transformațională, vizibilă și nu doar declarată, în documentele de specialitate și au fost subliniate concluzii – cheie referitoare la cercetarea realizată, precum și întrebări pentru direcții viitoare de investigare.

 

          Rezultatele cercetării au fost prezentate în detaliu, pe fiecare secțiune în parte și au adus clarificări esențiale cu privire la următoarele dimensiuni:.

 

  1. Integrarea/incluziunea școlară a copiilor cu dizabilități și/sau CES;
  2. Identificarea serviciilor și a resurselor pentru un proces incluziv, de dezvoltare;
  3. Stabilirea nevoilor școlilor pentru a oferi acces și participare tuturor elevilor.

 

        Cele zece concluzii de sinteză ale cercetării, împreună cu noi idei sau întrebări reflexive, care pot ajuta practicienii să identifice acele soluții adaptate fiecărui context educațional au fost prezentate în încheiere de Președintele RENINCO și al CCPEE, d-na Prof. univ.dr. Ecaterina Vrasmas și au rămas ca un ecou al rezultatelor care cheamă alte rezultate și inițiative în domeniul echității și incluziunii.

 

Reţeaua naţională de Informare şi Comunicare pentru Integrarea Copiilor şi Tinerilor cu +++ Cerinţe Educative Speciale în Comunitate +++ Sediu juridic: str. Dumbrava Nouă, nr. 17, sector 5, Bucureşti. +++ Sediu social: str. Atelierului, nr. 25 , sector 1 , Bucuresti, +++ BCR – Sucursala Griviţa, sector 1, Bucureşti, cod fiscal : 10791077 +++ Inscrisă la Registrul special al instanţei – judecătoria sector 5 – +++ cu nr.7/10.02.2004 – Partea I A – Secţiunea I +++ Cont IBAN: RO21RNCB0086004678330001/RON +++ RO53RNCB0086004678330007/EURO +++ Codul SWIFT: RNCBROBUXXX +++ Tel/ fax: 021/ 3129605 sau Email: arr@reninco.ro si crr@reninco.ro +++