Romanian English French German Italian Spanish
Prev Next
Adunarea Generală a Asociației RENINCO ROMANIA - 2017

                Adunarea Generala a Asociației RENINCO ROMANIA - Rețeaua Națională de Informare și Cooperare pentru integrarea în comunitate a copiilor și tinerilor cu cerințe educative speciale s-a desfășurat în data...

Intalnirea universitatilor si cercetarea

         Intalnirea universitatilor si cercetarea       Pe data de 17 noiembrie 2014, la RENINCO – sediul din incinta Scolii gimnaziale Sfintii Voievozi - a avut loc o prima intalnire a...

Practici incluzive in gradinite

  Practici incluzive in gradinite click aici. In perioada 2-4 noiembrie a.c., la Sinaia, in cadrul proiectului Promovarea educației incluzive pentru copii cu dizabilități și CES în România, cu focalizare pe învățământul...

Curs de muzicoterapie organizat pe 27 iunie 2014 de catre Asociatia RENINCO in parteneriat cu World Vision Romania pentru specialistii si parintii din cadrul Centrului de Zi  pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati  din sectorul 5

Cursul de muzicoterapie organizat pe 27 iunie 2014 de catre Asociatia RENINCO in parteneriat cu World Vision Romania pentru specialistii si parintii din cadrul Centrului de Zi  pentru Recuperarea Copiilor...

Fb

 

Incluziunea școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale: bilanț și perspective

 

Peste 120 de profesionişti din domeniul educaţiei, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale cu responsabilităţi în domeniul incluziunii şcolare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale din Bucureşti şi din ţară, au participat vineri, 27 ianuarie 2017, la Bucureşti la conferinţa de încheiere a proiectului „Parteneriate active pentru incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale”.

Au luat cuvântul în cadrul sesiunii de deschidere a conferinţei doamna Cecilia Iuga, consilier în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, doamna Diana Melnic, inspector general adjunct în cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, doamna Aura Stănculescu, director al Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi reprezentanţi ai partenerilor care au implementat proiectul: Simona Carobene, director executiv Asociaţia FDP-Protagonişti în educaţie, doamna Ecaterina Vrăsmaş, preşedinte Asociaţia Reninco România, şi domnul Gabriel Narcis Vrînceanu, director Casa Corpului Didactic Bucureşti.

Proiectul a fost implementat în perioada iunie 2015- ianuarie 2017, fiind finanţat în cadrul apelului COERENT cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Scopul proiectului a vizat dezvoltarea şi implementarea unui set de măsuri de combatere a excluziunii sociale şi sociale a copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale din Bucureşti, având la dispoziţie un buget de 937.714,25 lei, din care finanţarea din granturile SEE a fost de 843.814,25 lei.

Între rezultatele atinse în cadrul proiectului remarcăm crearea unei reţele de profesionişti implicaţi în incluziunea şcolară a copiilor cu CES la nivelul municipiului Bucureşti şi formarea unui număr de 400 de profesionişti (profesori pentru învăţământ primar şi gimnaziu, consilieri şcolari, profesori de sprijin, mediatori şcolari, logopezi, alţi specialişti care lucrează în domeniul educaţiei copiilor cu CES din învăţământul preuniversitar) prin programul: „Dezvoltarea practicilor incluzive pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din clasele primare şi de gimnaziu” (curs de formare continuă acreditat, 46 ore/11 credite profesionale transferabile) furnizat de Casa Corpului Didactic Bucureşti. Cei 400 de formabili au provenit din 84 de unităţi de învăţământ preuniversitar existente în cele şase sectoare bucureştene.

Unul dintre pilonii proiectului a fost elaborarea şi implementarea unei metodologii privind combaterea discriminării şi excluziunii şcolare a copilului şi tânărului cu CES, prin colaborare şi intervenţie multidisciplinară, care s-a bazat pe formarea unui număr de 30 de specialişti de la nivelul a 12 şcoli din Bucureşti care au implementat metodologia de lucru la nivelul şcolilor.

Asociaţia FDP-Protagonişti în educaţie a derulat în cadrul proiectului o campanie de informare/sensibilizare a peste 600 părinţi/tutori ai copiilor şi tinerilor cu CES la nivelul a 40 de şcoli şi a oferit servicii de sprijin şi consiliere părinţilor copiilor cu CES.

Asociatia RENINCO Romania a realizat o serie de materiale de sprijin pentru profesionişti: o cercetare privind modul în care cadrul legislativ şi practicile şcolare sprijină combaterea discriminării şi excluziunii sociale; metodologie  privind combaterea discriminarii si excluyiunii scolare a copilului si tanarului cu CES prin colaborare si interventie multidisciplinara; toolkit multimedia-resursă pentru profesionişti şi un ghid de informare pentru părinţii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.

Redăm mai jos câteva pasaje din Scrisoarea de poziţie redactată la finalul proiectului de către partenerii implicaţi în implementarea acestuia:

Proiectul ne-a dat posibilitatea să organizăm şi să dezvoltăm un parteneriat activ inter şi intrainstituţional între profesioniştii implicaţi în sistemul de educaţie şi părinţi, precum şi ocazia de a analiza, susţine şi disemina practicile bune, realizate de şcolile din Bucureşti.
Promovăm şi susţinem importanţa lucrului în echipă multidisciplinară în cadrul şcolilor, pentru a se realiza o educaţie de calitate şi eficientă, pentru toţi copiii, inclusiv pentru cei cu dizabilităţi şi/sau alte cerinţe educaţionale speciale.

Formarea continuă a profesioniştilor din educaţie constituie o condiţie necesară pentru dezvoltarea practicilor educaţionale incluzive! Furnizorii de formare continuă trebuie să se focalizeze pe clarificarea abordărilor noi, argumentate de studii şi cercetări actuale, pe perspectiva respectării drepturilor copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi şi pe dezvoltarea unor atitudini pozitive, nondiscriminative şi de valorizare a tuturor copiilor.

Statisticile oficiale arată că în România sunt 71.798 de copii cu dizabilităţi, dintre care 46.661 sunt în vârstă şcolară, cu vârste între 7-17 ani. Conform datelor CMBRAE pentru anul şcolar 2015-2016 au fost orientaţi către şcoli de masă un număr de 350 de copii cu CES, iar peste 1.200 de copii către şcoli speciale. Profesioniştii din domeniu apreciază că numărul acestora este dublat de cel al copiilor nediagnosticaţi sau ai căror părinţi refuză diagnosticul.

Asociaţia FDP-Protagonişti în educaţie este o organizaţie nonguvernamentală creată în anul 1996 a cărei misiune este oferirea de oportunităţi socio-educative şi de integrare profesională persoanelor aflate în situaţie de risc social, în special copiilor şi tinerilor. (www.fdpsr.ro).

Casa Corpului Didactic Bucureşti este o unitate conexă a învăţământului preuniversitar. Misiunea CCD este de a promova mişcarea pentru reformă şi inovaţie, de a asigura cadru pentru dezvoltarea profesională a personalului din sistemul preuniversitar. (www.ccd-bucuresti.org).

Asociaţia Reninco Romania, Reţeaua Naţională de Informare şi Cooperare pentru Integrarea în Comunitate a Copiilor şi Tinerilor cu Cerinţe Educative Speciale are ca misiune sprijinirea şi promovarea integrării în comunitate a copiilor şi tinerilor cu cerinţe educative speciale (CES). (www.reninco.ro).

Angela Sima – Asociaţia FDP – protagonişti în educaţie
Ecaterina Vrăsmaş – Asociaţia Reninco România
Minodora Gavrilă – Casa Corpului Didactic Bucureşti

 

Reţeaua naţională de Informare şi Comunicare pentru Integrarea Copiilor şi Tinerilor cu +++ Cerinţe Educative Speciale în Comunitate +++ Sediu juridic: str. Dumbrava Nouă, nr. 17, sector 5, Bucureşti. +++ Sediu social: str. Atelierului, nr. 25 , sector 1 , Bucuresti, +++ BCR – Sucursala Griviţa, sector 1, Bucureşti, cod fiscal : 10791077 +++ Inscrisă la Registrul special al instanţei – judecătoria sector 5 – +++ cu nr.7/10.02.2004 – Partea I A – Secţiunea I +++ Cont IBAN: RO21RNCB0086004678330001/RON +++ RO53RNCB0086004678330007/EURO +++ Codul SWIFT: RNCBROBUXXX +++ Tel/ fax: 021/ 3129605 sau Email: arr@reninco.ro si crr@reninco.ro +++